Puur Sana Charity Fund

Pelicano

Steunt u samen met ons Stichting Pelicano ?

Wist u dat 513.000 kinderen in België in armoede leven? Stichting Pelicano probeert reeds meer dan 10 jaar de kinderarmoede op te lossen in België. Dat doet ze middels een lange termijn engagement: eens een kind als Pelicanokind ondersteund wordt, dan is er een onvoorwaardelijk engagement van Stichting Pelicano dat te doen tot op het ogenblik dat het kind een einddiploma heeft behaald en aldus op de arbeidsmarkt terecht kan. Pas vanaf dat moment kan het Pelicanokind haar eigen vleugels uitslaan en bijdragen tot de maatschappij. Immers, een Vlerick studie uit 2020 heeft aangetoond dat er een positieve factor van 5 tot 9 is zodra een kind uit de armoede gehaald wordt. Wetende dat een Pelicanokind gemiddeld 40.000 eur kost aan Stichting Pelicano, betekent dit aldus een positieve maatschappelijke impact van 200.000 tot 360.000 eur.

Het is de volle overtuiging van Stichting Pelicano dat een lange termijn engagement de enige manier is om de kinderarmoede op te lossen. Stichting Pelicano levert aan haar meer dan 500 zorgpartners (scholen, OCMW's, ...) financiële middelen, waarmee de zorgpartners zich engageren hun Pelicanokind een normaal leven te garanderen en voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Dat lange termijn engagement kost geld, veel geld. Vandaar dat ook Puur Sana haar steentje wil bijdragen en beslist heeft om voor iedere reservatie 15 euro te doneren aan het Puur Sana Charity Fund dat integraal ten gunste komt van Stichting Pelicano. Met die financiële middelen kunnen nog meer kinderen uit de armoede gehaald worden en voorziet Stichting Pelicano in de 6 basisbehoeften die ze voor ieder Pelicanokind nastreeft: minstens één warme maaltijd per dag, aan het seizoen aangepaste kledij, deelname aan sport, spel en cultuur, (para)medische ondersteuning, gezonde leefomstandigheden en degelijk onderwijs.

Maar de steun van Puur Sana is onvoldoende om de kinderarmoede op te lossen. Misschien wil u mee participeren in dit lange termijn engagement? Klik hier als u ook wil steunen.

Elk bedrag gaat rechtstreeks naar onze Pelicanokinderen. En voor giften vanaf 40 eur ontvangt u automatisch kort na het jaareinde een fiscaal attest.

Dank voor Uw steun !

Het Puur Sana Team